Rok szkolny 2016/2017 - Sukcesy chóru Cantiamo

Chór Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek

      W dniach 21 – 23 października 2016r. odbył się XXXVI Ogólnopolski Konkurs Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy.

 Poziom artystyczny, muzyczny, a przede wszystkim wokalny jest bardzo wysoki. Chóry śpiewają perfekcyjnie. Jurorzy, głównie profesorowie akademii muzycznych, są bardzo wymagający. Oceniając prezentacje konkursowe, biorą pod uwagę: dobór repertuaru, zgodność wykonania utworu z partyturą, czas trwania utworów (cały repertuar nie może trwać krócej niż 10 minut i dłużej niż 15 minut), dykcję, intonację, emisję głosu, dynamikę, ekspresję wyrazu, interpretację i ogólny wyraz artystyczny, a także prezentacje wizualne. 

Czytaj więcej...

Koncert chóru Cantiamo w leżajskiej farze

            08 stycznia 2017 r. o godzinie 11.30 w kościele farnym chór Cantiamo wraz z przedstawicielkami chóru Belcanto pod dyrekcją Barbary Kuczek uświetnił mszę świetą śpiewem kolęd. Koncertował również przed jak i po mszy świętej. Dziewczęta zaprezentowały bogaty repertuar. Przybliżły kolędy tradycyjne i współczesne, pastorałki, pieśni bożonarodzeniowe, teatralne z repertuaru Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak, Andrzeja Zauchy w   opracowaniu dyrygentki  oraz kolędy Zbigniewa Preisnera w aranżacji również dyrygentki.  Chórzystki wyśpiewały aż 20 kolęd. Koncert był bardzo udany, odniósł ogromny sukces. Chór otrzymał gromkie oklaski i owacje na stojąco.

Barbara Kuczek

Występ chóru w Muzeum Ziemi Leżajskiej z okazji 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego

                   13 grudnia 2016r. zorganizowano obchody 35 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, których celem było uczczenie pamięci ofiar komunizmu. Chór Cantiamo we współpracy z Belcanto pod batutą Barbary Kuczek rozpoczął drugą część tego wydarzenia. Zaprezentował repertuar patriotyczny, m.in.: Gaude Mater Polonia Wincentego z Kielczy, Mury Jacka Kaczmarskiego, Modlitwę Bułata Okudżawy, Ojczyzno ma ks. Karola Dąbrowskiego, Polskie kwiaty.

Barbara Kuczek


Rok szkolny 2016/2017 - występ w gimnazjum

                27 września w Gimnazjum Miejskim im. Władysława Jagiełły w Leżajsku odbył się konkurs z wiedzy o parlamentaryzmie, na którym gościł poseł na sejm RP Jerzy Paul oraz burmistrz Leżajska Ireneusz Stefański. Konkurs rozpoczął się występem chóru Cantiamo. 

Barbara Kuczek


Występy chóru Cantiamo

Festiwal Kultury Chrześcijańskiej w Bazylice Ojców Bernardynów w Leżajsku

                  10 maja  w ramach Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej chór Cantiamo swoim śpiewem uświetnił w klasztorze nabożeństwo majowe, a także mszę świętą. Ojciec Bartymeusz bardzo serdecznie przywitał chór wraz z dyrygentką Barbarą Kuczek, a na zakończenie Ojciec Kustosz Joachim Ciupa wręczył chórowi pamiątkową statuetkę. Wierni obdarzyli Cantiamo gromkimi brawami.

Czytaj więcej...

Występ chóru Cantiamo w kościele farnym

                  Uroczystość poświęcona 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja odbyła się w kościele farnym w Leżajsku. Montaż słowo-muzyczny przygotowała Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku we współpracy z chórem Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek.

            Chór Cantiamo wystąpił wraz z chórem Canti ze Szkoły Podstawowej nr 2. Oba chóry zaprezentowały swój repertuar profesjonalnie, za co zostały nagrodzone gromkimi brawami.

Barbara Kuczek

 

Koncert chóru Cantiamo i Belcanto z zespołem Zapatrzeni

31 stycznia 2016r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury odbył się świąteczny koncert chóru Cantiamo i Belcanto wraz z zespołem Zapatrzeni. Pomysłodawcą był Ojciec Bartymeusz. To właśnie od niego oba chóry otrzymały zaproszenie. Współpraca z zespołem przebiegała w bardzo przyjaznej i miłej atmosferze. Sala widowiskowa była wypełniona po brzegi. Gratulacji i oklasków nie było końca.

Barbara Kuczek

Koncert chórów Cantiamo i Belcanto pod dyrekcją Barbary Kuczek

               17 stycznia 2016r. w kościele farnym dziewczęta obu chórów uświetniły swoim śpiewem mszę świętą o godzinie 11:30. Koncertowały również przed jak i po mszy świętej. W swoim repertuarze mają kolędy i pastorałki tradycyjne, teatralne z repertuaru Alicji Majewskiej, Haliny Frąckowiak i Andrzeja Zauchy w opracowaniu chóralnym Barbary Kuczek oraz kolędy Zbigniewa Preisnera w aranżacji również dyrygentki. Śpiew dziewcząt został  nagrodzony gromkimi brawami.

Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz miasta Leżajska – Ireneusz Stefański.

               W przeddzień koncertu, czyli 16 stycznia chór nagrał płytę z kolędami. 

Barbara Kuczek

Międzynarodowy sukces chóru Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek 2015 r.

               Bardzo znaczącym sukcesem w karierze chóru Cantiamo było zakwalifikowanie się do Międzynarodowego Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych. Konkurs odbył się w dniach 4-6 grudnia 2015r. w Krakowie. Konkurowały ze sobą chóry z wielu krajów (Wielka Brytania, Norwegia, Bułgaria, Węgry, Słowacja, Czechy, Estonia, Szwajcaria, Łotwa, Polska). Poziom był bardzo wysoki. Wszyscy śpiewali po prostu pięknie.

Czytaj więcej...

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla Chóru Cantiamo

 16 października 2015 roku Chór Cantiamo pod kierunkiem Barbary Kuczek otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego w ramach programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu”.

Barbara Kuczek 

Znaczący występ chóru Cantiamo w leżajskim szpitalu pod dyrekcją Barbary Kuczek

Znaczący występ chóru Cantiamo w leżajskim szpitalu pod dyrekcją Barbary Kuczek

             10 grudnia 2015r. chór Cantiamo został zaproszony przez dyrektora szpitala w Leżajsku Pana Mariana Furmanka na uroczyste otwarcie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa zdrowia publicznego i ograniczanie nierówności w zdrowiu poprzez przebudowę i wyposażenie SP ZOZ w Leżajsku”.

Czytaj więcej...

ZŁOTY KAMERTON i nie tylko dla Chóru „Cantiamo” z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku

ZŁOTY KAMERTON I PUCHAR MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
za zdobycie najwyższej punktacji w kategorii oraz PUCHAR I NAGRODĘ MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO za najlepsze wykonanie utworu obowiązkowego przywiozły nasze chórzystki z Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella w Bydgoszczy.
GRATULUJEMY dziewczętom oraz dyrygentce p. Barbarze Kuczek. 

Sukcesy wokalne w roku szkolnym 2014/2015

1. Srebrny Kamerton w Ogólnopolskim Konkursie Chórów a’Cappella Dzieci i Młodzieży w Bydgoszczy dla chóru Cantiamo - dyrygent: B. Kuczek
2. Finalista Międzynarodowego Festiwalu „Varsovia Cantat”
3. Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego dla chóru Cantiamo – dyrygent B. Kuczek
4. I miejsce w Powiatowym Konkursie Kolędy i Pastorałki w kategorii solista dla uczennicy Alicji Wróbel (pod kierunkiem B. Kuczek)
5. I miejsce w Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej w kategorii solista dla Wiktorii Zabłotniej
6. II miejsce w Powiatowym Konkursie Kolędy i Pastorałki w kategorii solista dla uczennicy Jowity Zygmunt
7. II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Piosenki Rosyjskiej dla Wiktorii Zabłotniej (pod kierunkiem B. Kuczek i Aleksandry Kołodziej)
8. Wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Kolędy i Pastorałki Obcojęzyczne dla Zespołu Wokalnego w składzie Dominika Ciągło, Gabriela Gumuła, Magdalena Pustelny, Dominika Sarzyńska, Wiktoria Zabłotni (pod kierunkiem B. Kuczek i Aleksandry Kołodziej)

Sukcesy artystyczne

Sukcesy artystyczne

 1. Plastyczne pod kierunkiem Barbary Kuczek:
  1. Laureaci XIV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” pod patronatem Kuratora Oświaty
   1. Izabela Proń – kl. 3 b
   2. Piotr Szuty – kl. 3 f
   3. Wiktoria Chmiela
  2. Finaliści XIV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” pod patronatem Kuratora Oświaty
   1. Maksymilian Bryła – kl. 3 b
   2. Karolina Gwóźdź – kl. 1 b
  3. Nagroda w Powiatowym Konkursie Plakatowym „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od ciebie każdy wymaga”
   1. Karolina Czech – kl. 3 d
   2. Wiktoria Witkowska – kl. 3 b
  4. II miejsce w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne wakacje 2014”
   1. Karolina Gwóźdź – kl. 1 b
  5. Podziękowanie za walory artystyczne w XVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym „Jan Potocki w teatrze” pod patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty
   1. Karolina Gwóźdź – kl. 1 b

     

 2. Recytatorskie (pod kierunkiem Barbary Kuczek i Aleksandry Kołodziej)
  1. III miejsce w I Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim Literatury Rosyjskiej „Od Dostojewskiego do Jerofiejewa”
  2. W roku szk. 2014/2015 odbyły się dwa koncerty zorganizowane przez Barbarę Kuczek.

Koncerty i występy chóru Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek na terenie miasta w roku szkolnym 2014/2015

11 listopada 2014 r. w klasztorze chór Cantiamo wraz z chórem Belcanto wyśpiewał bogaty repertuar na uroczystej akademii poświęconej 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.
18 stycznia 2015 r. chór Cantiamo z Gimnazjum Miejskiego im. Wł. Jagiełły w Leżajsku wraz z chórem Belcanto z ZSL im. B. Chrobrego pod dyrekcją Barbary Kuczek uświetniły mszę św. o godz. 11.30.

Czytaj więcej...

Sukcesy chóru „Cantiamo”

chor 2014 0119 października 2013 r. w Bydgoszczy odbył się XXXIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a’Cappella Dzieci i młodzieży. Chór Cantiamo pod kierownictwem Barbary Kuczek z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku jako jedyny reprezentował województwo podkarpackie. Z powodzeniem!

Dla dziewcząt z gimnazjum występ na scenie Filharmonii Pomorskiej jest ogromnym zaszczytem. Ilu uczniów z województwa podkarpackiego może wystąpić na tak prestiżowej scenie?

Tradycyjnie w maju odbywają się eliminacje o tego konkursu. Z całego województwa podkarpackiego do finału ogólnopolskiego Rada Artystyczna zakwalifikowała tylko chór Cantiamo z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku.

Trud i podwójne zaangażowanie przyniosły ogromny sukces: SREBRNY KAMERON w kategorii chórów szkolnych do lat 16. Na koncercie galowym w Filharmonii Pomorskiej dumnie powiewała flaga Leżajska.

Tydzień później, 26 października 2013 r. odbył się Międzynarodowy Festiwal Chóralny „Varsovia Cantat” w Warszawie, w którym chór Cantiamo został finalistą godnie reprezentując szkołę, Leżajsk i województwo. W konkursie wzięły udział chóry z różnych krajów m.in. z Rosji, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Czech, Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Słowenii.

Chór mógł wyjechać dzięki sponsorom. Elektrowni w Nowej Sarzynie (prezes Iwona Sięrżęga), BMF Polska Sp. z. o. o. Zakład Konstrukcji Stalowych w Leżajsku ( prezes Heinrich Stinbrecher). Bardzo dziękujemy! Cantiamo i dyrygentka Barbara Kuczek.

Występy chóru w roku szkolnym 2013/2014 r.

12 stycznia 2014 r. – koncert chóru z repertuarem kolędowym w kościele farnym w Leżajsku. Chór uświetniał mszę św. O godz. 11:30. Koncertował równię przed i po mszy św. Wyśpiewał 16 kolęd i pastorałek w różnych stylach większość z nich w aranżacji dyrygentki.

Chór występował gościnnie w SP2 z okazji DEN.

Współpracował z chórem z ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku, gdzie również wystąpił z kolędami.

Gościnnie

Chór "CANTIAMO" na VIII Międzynarodowym Warszawskim Festiwalu Chóralnym "VARSOVIA CANTAT"

varsovia cantat 16aW Warszawie, z 26 na 28 października 2012 roku, w budynku Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina odbył się światowej skali festiwal chóralny "Varsovia Cantat", w którym chór "Cantiamo" z Gimnazjum Miejskiego w Leżajsku wystąpił po raz pierwszy.
            Na festiwalu pojawiły się m.in. chóry z Indonezji, Szwecji czy Macedonii. W kategorii, w której znajdował się chór "Cantiamo" znajdował się także chór ze Słowenii. Pod batutą Barbary Kuczek chór wyśpiewał ll miejsce, oraz został okrzyknięty przez jurorów oraz doświadczonych słuchaczy "najlepszym chórem z Polski". Zaznaczyć trzeba, że żaden z Polskich chórów nie zajął lepszego miejsca od "Cantiamo".
 

Czytaj więcej...

Zobacz film

Kanał YouTube

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

1163629
Dziś
Wczoraj
Tydzień
Poprzedni tydzień
Miesiąc
Poprzedni miesiąc
Razem
433
1508
4712
1152251
19263
26850
1163629

Twój adres IP: 54.167.29.208
Server Time: 2018-02-23 11:55:51